จริงหรือเปล่าที่ว่าวัดพระบาทน้ำพุนั้นจะปิดลง 

ด้วยเรื่องของกระแสของโซเชี่ยวที่ได้มีการอ้างว่าจะมีการป …