โปรตีนจากเนื้อสัตว์ vs โปรตีนจากพืช

การดูแลสุขภาพโดยการเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นเทรนด์สุขภาพของทั่วโลก ทั้งนี้จะนิยมทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนจากพืชก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล แต่หากเป็นการลดน้ำหนัก ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเน้นโปรตีนจากพืช เพราะหลีกเลี่ยงการทานไขมัน ซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ถูกทั้งหมด เพราะในเนื้อสัตว์มีไขมันทั้งดีและไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเอง เรามาดูกันดีกว่าว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ หรือจากพืชแตกต่างกันอย่างไร

โปรตีนจากเนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์ ถูกเรียกว่าเป็น “โปรตีนสมบูรณ์” เพราะนอกจากโปรตีนจะประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีโปรตีนสูงแล้ว ยังเป็นโปรตีนที่มาพร้อมกับกรดอะมิโน 9 ชนิด ได้แก่ ฮีสทิดีน (histidine) ไอโซลิวซีน (isoleucine) ลิวซีน (leucine) ไลซีน (lysine) เมไธโอนีน (methionine) ฟีนิละลานีน (phenylalanine) ธรีโอนีน(threonine) ทริปโทแฟน (tryptophan) และวาลีน (valine) เห็นไหมว่าหากเรางดทานเนื้อสัตว์ ก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารอื่นๆ ไปด้วย

โปรตีนจากพืช
โปรตีนจากพืช เป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมัน ซึ่งเกือบทั้งหมด ไม่ใช่โปรตีนสมบูรณ์ เพราะไม่มีกรดอะมิโนจำเป็นที่มาพร้อมกับโปรตีน เมือนดังเนื้อสัตว์ แต่จะมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นโปรตีนสมบูรณ์นั่นก็คือ ถั่วเหลือง โดยถือว่าเป็นโปรตีนสมบูรณ์ที่มาพร้อมกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการครบที่สุดในบรรดาพืชที่มีโปรตีนทั้งหมด โปรตีนที่ได้จากพืชนั้นจะมีปริมาณน้อยกว่าโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ ดังนั้น หากคิดจะงดทานเนื้อสัตว์ก็ต้องทานโปรตีนจากพืชให้มากพอกับที่ร่างกายต้องการ จึงจะถือว่าไม่เป็นการทำร้ายสุขภาพ