สาเหตุของการปวดหัวข้างซ้าย 

อาการปวดหัวข้างซ้ายเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆหรืออย่างเฉียบพลัน และอาจทำให้คุณรู้สึกปวดแสบแปลบ  ปวดตื้อ  ปวดตบๆ หรือ ปวดลามไปยังคอ ฟันและกระบอกตาได้  แม้ในบางครั้งปวดหัวเพียงเล็กน้อย  แต่หากรู้สึกปวดหัวข้างซ้าย หรือปวดหัวเพียงข้างใดข้างหนึ่งอย่างรุนแรง แล้วอาการปวดนั้นไม่หายก็ควรที่ไปพบหมอเพื่อรับการรักษาเพราะว่านั้นคือสัญญาณเตือนของการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง 

สาเหตุของการปวดหัวข้าซ้าย อาการปวดหัวข้างซ้ายอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยเช่น 

  • พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ดื่มแอลกอฮอล์  อดอาหาร มีความเครียดรับประทานอาหารบางประเภท  การนอนหลับไม่เพียงพอ หรือสวมใส่หมวกกันน็อคที่คับแน่นเกินไป 
  • อาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ โรคภูมิแพ้  ไข้สมองอักเสบ  เหยื่อหุ้มสมองอักเสบ  โรคต้อหิน  ความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง  เนื้องอกในสมอง  การบาดเจ็บที่สมอง  เป็นต้น 
  • การใช้ยาบางชนิด  เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวได้หากผู้ป่วยนั้นใช้ยาติดต่อกันมากกว่า 2-3 วันต่อสัปดาห์ เช่น ยาพาราเซตาม่อน  ยาแอสไพริน  ยาไอบูโพรเฟน  ยาแก้ปวดที่ตามหมอสั่น  

ประเภทของการปวดหัวข้างซ้าย  เนื่องจากการปวดหัวแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันออกไปการรู้ว่าอาการปวดหัวข้างเดียวหรือข้างซ้ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประเภทใดจะช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องทันท่วงที โดยที่จะมีอาการดังต่อไปนี้  

 

  • ปวดหัวจากความเครียด เป็นเรื่องที่เราคิดว่าทุกคนนั้นก็คงต้องเป็นด้วยวัยของเรานั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการจากเล็กน้อยไปถึงอาการที่เราปวดมากและอาการปวดนั้นมักจะเป็นๆหาย โดยที่ผู้ป่วยนั้นมีอาการคล้ายโดนบีบรัดรอบศีรษะ  อย่างใบหน้าหนังศีรษะ ศีรษะทั้งสองข้าง และอาจจะมีอาการที่ปวดที่ลำคอหรือหัวไหล่ด้วย  อย่างไรก็ตามการที่เราปวดแบบนี้มักจะไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วย 
  • ปวดหัวไมเกรน  อาการปวดนั้นจะปวดตุบๆนั้นจะอยู่ข้างเดียวเป็นเวลา 4 ชั่วโมงไปถึง 3 วันซึ่งจะมีอาการข้างเคียงด้วยเช่น มีอาการอาเจียน  คลื่นไส้  ตาไวต่อแสง  จมูกไวต่อกลิ่น หูไวต่อเสียงเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ป่วยนั้นจะเป็นไมเกรนนั้นจะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นก่อนการปวดไมเกรน เช่น มองเห็นแสงวูบวาบ  รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือร่างกายข้างใดข้างหนึ่ง สูญเสียการมองเห็น มีปัญหาในการพูด หู แว่ว เป็นต้น 
  • ปวดหัวแบบคลัสเตอร์  เป็นอาการปวดหัวที่รุนแรงที่เกิดขึ่นเป็นชุดๆ  อย่างฉียบพลัน  และมักเกิดขึ้นทุกวันติดต่อกันหลายเดือนในแต่ละครั้งและอาการปวดอาจส่งผลต่อบริเวณหน้าผากขมับ  ฟัน  จมูก  คอ  และหัวไหล่  อยู่ด้านเดียวกันได้อีกทั้งยังมีอาการปวดจี๊ดปวดแสบร้อนอย่างรุนแรง  ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตาหรือบริเวณกระบอกตาด้วย  ทั้งนี้  ผู้ป่วยอาจจะมี อาการ อื่นร่วมด้วย เช่น  คัดจมูก  น้ำมูกไหล  มีเหงื่ออก หน้าแดง  เป็นต้น 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง