รู้หรือไม่ว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วอยู่ได้กี่ปี?

รู้หรือไม่? ตับก็มีโรคติดต่อนะ

หลายคนอาจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคตับเลยสักนิด ทำให้มีความข้องใจว่า โรคตับแข็งอยู่ได้กี่ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้เรื่องอื่นๆ เพราะมีอีกหลายคนเช่นกันที่ไม่รู้ว่าไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคติดต่อที่อันตรายมาก หากมีการติดเชื้ออาจนำไปสู้โรคร้ายที่เป็นภัยอันตรายต่อตับและส่งผลให้เสียชีวิตได้

ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลั่งที่มาจากร่างกาย เช่น

  • ทางเลือด (การรับบริจาคเลือด)
  • ติดผ่านทางเข็ดฉีดยา
  • การฝั่งเข็ม
  • อุปกรณ์อื่นๆที่มีการปนเปื้อน
  • หรือการติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ทางสารคัดหลั่ง

ในปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบ บี สูงประมาณร้อยละ 6-10 ของประชากรทั้งหมด คิดเป็นจำนวนประชากร 6-7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่การรับเชื้อจะมาจากมารดาเป็นพาหะติดต่อสู่ทารกในตอนคลอด

 

อาการแรกเริ่มที่สามารถทำได้เองโดยการสังเกตคือ

  • ปวดท้อง
  • มีไข้
  • คลื่นไส้อาเจียน
  • ตัวเหลืองตาเหลือก

หากรู้สึกว่ามีอาการไม่ปกติควรจะรีบไปพบแพทย์ทันที หากแพทย์พบว่าเข้าข่ายโรคนี้ จะวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการตรวจเลือดและอาจนำเอาตัวอย่างชิ้นเนื้อตับไปตรวจเพิ่มด้วย ซึ่งโรคนี้สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ ระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง ซึ่งการรักษาของแต่ละระยะก็จะแตกต่างกัน ซึ่งระยะเฉียบพลันนั้นจะสามารถหายได้เอง เพียงพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูง และดื่มน้ำมากๆ เพื่อร่างกายจะได้มีกำลังในการกำจัดไวรัสออกไป หากพบว่าอยู่ในระยะเรื้อรัง ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคตับรุนแรง และป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น อาจมีการรักษาด้วยยาต้ายเชื้อไวรัส ยาอินเตอร์เฟอรอน หรือการผ่าตัดเปลี่ยนตับ เป็นต้น

หากมีการเกิดภาวะแทรกซ้อน นั่นหมายความว่า เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายเข้าสู่ตับแล้ว จึงทำให้เกิดโรคตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้เซลล์ตับค่อยๆถูกทำลายจนตับไม่สามารถใช้งานได้ อาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนตับหรือปลูกถ่ายตับใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายแรง เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ โดยควรฉีดตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่กังวลหรือเครียดมากเกินไป และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสเลือด หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน